Nade wszystko strzeżcie się chęci uzyskiwania czegokolwiek siłą, gdyż Bóg dał każdemu wolną wolę, a nikogo nie chce zmuszać, lecz tylko wskazuje, zaprasza, doradza. św. Aniela Merici


DOKUMENTY
STATUT SZKOŁY - / pobierz pdf /

REGULAMIN SZKOŁY - / pobierz pdf /

ABC WYCHOWANIA URSZULAŃSKIEGO - / pobierz pdf /

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY - / pobierz pdf /

CEREMONIAŁ SZKOLNY - / pobierz pdf /

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - / pobierz pdf /

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH - / pobierz pdf /

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - / pobierz pdf /

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - / pobierz pdf /

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW - / pobierz pdf /

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO - / pobierz pdf /

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA - / pobierz pdf /

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - / pobierz pdf /