Miejcie zawsze serca rozpalone miłością. św. Aniela Merici


GALERIA ZDJĘĆ

Poniedziałek 11.12.2017

"Nieobojętni"Podczas pracy metodą projektu ("Moja Ojczyzna, moje miasto") klasa 2b czytała i ilustrowała legendy związane z Lublinem. Uczniowie poznali m.in. legendę o lubelskim Żmiju. W trakcie zajęć odkodowywaliśmy informacje, z którą ulicą związana jest legedna (ul. Żmigród). Duża część dzieci nie wiedziała, gdzie w Lublinie znajduje się ta ulica. Postanowiliśmy ją odnaleźć. Każdy z uczniów odszukał ją na własnej mapce Lublina. Zaopatrzeni w mapki z wytyczoną trasą udaliśmy się na poszukiwania. Gdy dotarliśmy na miejsce wszystkich zachwyciła ta niewątpliwie urokliwa uliczka. Po wysłuchaniu ciekawostek o Żmigrodzie udaliśmy się do znajdującego się przy tej ulicy Domu Słów na warsztaty "NIEOBOJĘTNI", podczas których w oparciu o literaturę mieliśmy okazję wzmacniać swoją wrażliwość na problemy społeczne (m. in. niepełnosprawność, bezdomność, samotność). Próbowaliśmy wczuć się w sytuację osób niewidomych. Warsztaty pokazały nam jak ważna jest tolerancja, zrozumienie, współodczuwanie, otwartośc na odmienność. Czas upłynął nam bardzo ciekawie. Na pewno odwiedzimy ulicę Żmigród jeszcze nie raz.


kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć
kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć kliknij, aby powiększyć