Więcej osiągniecie serdecznością i ujmującym podejściem niż surowością i ostrym upominaniem. św. Aniela Merici


Harmonogram pracy Szkoły
w roku szkolnym 2018/2019SIERPIEŃ 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
21.08Konferencja dyrektorów szkół katolickich w CzęstochowieDyrektor szkoły
29.08Rada pedagogiczna (godz. 9.30):Dyrektor szkoły
• wnioski nadzoru pedagogicznego 2017/2018
• organizacja roku szkolnego 2018/2019
• ocena pracy nauczyciela (kryteria i wskaźniki)
• ochrona danych osobowychp. Andrzej Paździor
30.08Rada pedagogiczna (godz. 9.30):Dyrektor szkoły
• plan nadzoru pedagogicznego 2018/2019
30.08-31.08Szkolenie dla nauczycieli - “Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie”
31.08Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnegoWychowawcy
Nauczyciele

WRZESIEŃ 2018

Na przełomie września i października wychowawcy organizują 1 dniowe wycieczki klasowe

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
3.09Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019:Dyrektor szkoły
• 10.15 - wspólna Eucharystia w Kościele Parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła (klasy 1 - 8)
• po Mszy św. - rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 1 - 8 (boisko szkolne lub w aula)Dyrektor szkoły
• część artystycznas. Piotra Janic
• spotkanie z wychowawcami klas Wychowawcy klas
11.09Zebranie organizacyjne dla rodziców:
• 16.00 - spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1 - 3)Nauczyciele
• 16.30 - spotkanie z Wychowawcami klas 1 - 3 (spotkanie w klasach)Wychowawcy klas
• 16.30 - spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 4 - 8)Nauczyciele
• 17.15 - spotkanie w auli szkolnej rodziców uczniów klas 1 - 8Dyrektor szkoły
• 17.45 - spotkanie z Wychowawcami klas 4 - 8 (spotkanie w klasach)Wychowawcy klas
09-15.09Tydzień wychowania - "W poszukiwaniu drogi":
• akcje związane z tygodniemp. Anna Kara
p. Dominik Kosiorek
• poruszenie tematyki związanej z tematem tygodnia wychowania na godzinach wychowawczych oraz lekcjach religiiWychowawcy klas
Katechetki
14.09Dzień Kropki (klasy 1 - 3)p. Agnieszka Bereza
p. Anna Surmacz
p. Katarzyna Wrzos
15.09Piknik Rodzinny godz. 11.00p. Katarzyna Dłubacz
p. Agnieszka Skraban
p. Klaudia Deryło
p. Iwona Jagła-Izdebska
p. Bożena Szypuła
p. Andrzej Paździor
p. Michał Łuczak
15–21.09Wyjścia klas w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu NaukiNauczyciele
18.09Uroczystość św. Stanisława Kostki, Patrona Dzieci i Młodzieży
– godz. 8.30 Msza święta z poświęceniem przyborów szkolnych (kościół parafialny)
Wychowawcy klas
25.09Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 - 8 godz. 16.30 - 18.00Nauczyciele
27–30.09Konferencja dyrektorów szkól urszulańskich (Wrocław)Dyrektor szkoły
28.09Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytaniap. Katarzyna Matuszyk
s. Kinga Sajkowska
p. Agnieszka Semeniuk
p. Mateusz Dąbrowski

PAŹDZIERNK 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnychp. Małgorzata Szponar
5.10Godz. 8.50 Msza Święta szkolna dla uczniów klas 1 - 3 (kaplica szkolna)
5.10Godz. 8.50 Msza Święta szkolna dla uczniów klas 4 - 8 (kościół pobrygidkowski)
15.10Dzień Edukacji Narodowej:
• Godz. 8.15 Eucharystia (kościół parafialny)SU - życzenia
• program artystycznyp. Katarzyna Niedziółka
p. Anna Kara
• wyjście do kinaWychowawcy klas
Nauczyciele
16.10Apel okolicznościowy - Dzień Papieski - kl. 1 - 3 (godz. 7.50)p. Katarzyna Matuszyk
16.10Apel okolicznościowy - Dzień Papieski - kl. 4 - 8 (godz. 7.50)s. M.Magdalena Masłoń
16.10Rada PedagogicznaDyrektor szkoły
• 16.00 - spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1 - 3 i kl. 4 - 8) Wychowawcy
• 16.30 - WDN
• sprawy bieżące
18.10dyskotekaDyrektor szkoły
19.10Święto Patronalne Szkoły
Jubileusz 10-lecia szkoły:
Wicedyrektor szkoły
• Do godz. 9.45 – zbiórka przed szkołą (sprawdzenie obecności), wspólne wyjście klasami do katedry
• Godz. 10.30 – Eucharystia ze ślubowaniem klas pierwszych (Archikatedra)oprawa muzyczna:
p. Anna Kapica Świstak
• życzenia (aula Caritas Lublin)SU
• program artystycznyp. Katarzyna Podkowa
s. Monika Orzechowska
p. Katarzyna Jaworska
• poczęstunekp. Agnieszka Skraban
p. Klaudia Deryło
p. Katarzyna Dłubacz
p. Beata Król
p. Andrzej Paździor
p. Ewa Łaskarzewska
s. Piotra Janic
22-28.10Tydzień misyjnys. Urszula Kupczyk
23.10Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 - 8 godz. 16.30 - 18.00Nauczyciele
25.10Międzyszkolny konkurs recytatorskip. Małgorzata Szponar
p. Katarzyna Podkowa
p. Anna Kara
p. Mateusz Dąbrowski
26.10Pasowanie na „świetliczaka”Nauczyciele świetlicy kl. 1 - 3
31.10Apel okolicznościowy – Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny kl. 1 - 3 (godz. 7.50)s. Piotra Janic
31.10Apel okolicznościowy – Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny kl. 4 - 8 (godz. 7.50)s. Katarzyna Słowik

LISTOPAD 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
1.11Uroczystość Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć
2.11Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - dyżur opiekuńczy
9.11Dzień dla Niepodległej - w programie:p. Malgorzata Szponar
p. Jan Kurowiak
p. Edyta Matejek
p. Katarzyna Matuszyk
p. Katarzyna Wrzos
p. Iwona Jagła - Izdebska
s. Barbara Markiewicz
• Warsztaty plastyczne dla uczniów klas 1 - 3 (kotyliony)
• Konkurs piosenki patriotycznej dla klas 1 - 3 i 4 - 8
• Śpiewanki patriotyczne dla klas 4 - 8
• Modlitwa za Ojczyznę zakończona odśpiewaniem Hymnu Narodowego (klasy 1 - 8)
• Apel okolicznościowy - Dzień Niepodległości klas 1 - 3p. Agnieszka Semeniuk
• Apel okolicznościowy - Dzień Niepodległości klas 4 - 8p. Jan Wierzbicki
12.11Dzień wolny od zajęć za Święto Niepodległości, 11 listopada
15.11Konferencja dyrektorów Szkół Katolickich w CzęstochowieDyrektor szkoły
15-17.11XXIX Forum Nauczycieli Szkół Katolickich w CzęstochowieDyrektor szkoły
Nauczyciele
19.11Rozpoczęcie akcji "Szlachetna Paczka"p. Iwona Jagła Izdebska
p. Beata Król
p. Bożen Szypuła
p. Joanna Frydrych- Staszczak
20.11Półwywiadówka:Dyrektor szkoły
• 16.00 spotkanie z Wychowawcami klas 1 - 3Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 - 8 (ciąg dalszy po spotkaniu ogólnym)Nauczyciele
• 16.45 spotkanie ogólne dla Rodziców uczniów klas 1 - 8 (w auli): "Jestem tatą - i co dalej?" - Pan Michał Bator z Fundacji Tato.Net, koordynator warsztatów dla ojców. Pedagog/Psycholog
• spotkanie z Wychowawcami klas 4 - 8Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 - 8Nauczyciele
29.11Zabawa andrzejkowaWychowawcy klas
Nauczyciele

GRUDZIEŃ 2018

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
3.12Apel adwentowy klas 1-3 (godz. 7.50)s. Urszula Kupczyk
3.12Apel adwentowy klas 4-8 (godz. 7.50)s. Katarzyna Słowik
6.12Św. Mikołaj w szkolep. Agnieszka Bereza
p. Urszula Czarska
p. Anna Surmacz
p. Katarzyna Dłubacz
7.12Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 1 - 3 (kaplica szkolna)
7.12Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 4 - 8 (kościół pobrygidkowski)
9.12Adwentowy czas skupienia dla Nauczycieli i Rodziców (godz. 16.00) - zapewniamy opiekę nad dziećmis. Maria Anna
Opieka:
s. M.Magdalena Masłoń
p. Katarzyna Wrzos
p. Urszula Czarskaka
10-14.12Kiermasz świąteczny na potrzeby szkoły (organizacja i przebieg)Samorząd Uczniowski
p. Edyta Matejek
p. Anna Kara
p. Katarzyna Niedziółka
s. M.Magdalena Masłoń
11.12Rada pedagogiczna:Dyrektor szkoły
• 16.00 - spotkanie nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl.1 - 3 i kl. 4 - 8)Nauczyciele
• 16.30 - WDN
• sprawy bieżące
20.12Wigilia Nauczycieli i Pracowników szkoły (godz. 16.45)Wicedyrektor szkoły
21.12Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia:
• 8.00 - Wigilie w klasach (1-3 lekcja)Wychowawcy klas
• 10.30 - jasełkap. Katarzyna Podkowa
p. Mateusz Dąbrowski
• życzenia świąteczneSU - życzenia
24.12–1.01Zimowa przerwa świąteczna
W razie potrzeby indywidualne konsultacje dla Rodziców – termin do ustalenia z nauczycielemNauczyciele

STYCZEŃ 2019

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
4.01Godz. 8.00 Msza Święta szkolna (kościół pobrygidkowski) i kolęda w szkole - błogosławieństwo klasWychowawcy klas i Nauczyciele
11.01Noc filmowa
13.01Wspólne kolędowanie Rodziców, Nauczycieli i Uczniów (godz. 14.30 Eucharystia w kościele pobrygidkowskim):Wicedyrektor szkoły
• Jasełka dla rodziców / śpiewanie kolęd dla dzieciŚpiewanie kolęd dla dzieci:
p. Justyna Fimiarz
p. Agnieszka Semeniuk
• wspólne śpiewanie kolędp. Anna Kapica
p. Aneta Daruk
p. Katarzyna Jaworska
• poczęstunek w salach
• przydział zadań i organizacja dyżurówp. Agnieszka Skraban
15.01Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1 - 3 (godz. 16.30)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
16.01Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4 - 8 (godz. 16.00)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
22.01Wywiadówka semestralna:
dla Rodziców uczniów kl. 1 - 3 godz. 16.30Wychowawcy klas
Nauczyciele
dla Rodziców uczniów kl. 4 - 8 godz. 17.15Wychowawcy klas
Nauczyciele
22.01Bal karnawałowy – organizacja dekoracjip. Justyna Gieroba
p. Katarzyna Dłubacz
p. Klaudia Deryło
p. Justyna Fimiarz
p. Michał Łuczak
23.01Bal karnawałowy klasy 1 – 3 (1-3 lekcja) – temat do ustaleniaWychowawcy klas i Nauczyciele
24.01Bal karnawałowy klasy 4 – 8 (4-6 lekcja) – temat do ustaleniaWychowawcy klas i Nauczyciele
25.01Apel - Św. Aniela Merici (godz. 10.50)s. M.Anna Gumuła
s. Katarzyna Słowik

LUTY 2019

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
1.02Godz. 8.50 Msza Święta szkolna klas 1 - 3 (kaplica szkolna)
1.02Godz. 8.50 Msza Święta szkolna klas 4 - 8 (kościół pobrygidkowski)
11-22.02Ferie zimowe
9-15.02Obóz narciarskis. Estera Grzegorek
26.02Rada pedagogicznaDyrektor Szkoły
• 16.00 - spotkanie zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale (kl. 1 - 3 i kl. 4 - 8)Nauczyciele
• 16.30 - WDN
• sprawy bieżące
28.02-01.03Konferencja dyrektorów Szkół Katolickich w CzęstochowieDyrektor szkoły
W razie potrzeby indywidualne konsultacje dla Rodziców - termin do ustalenia z nauczycielemNauczyciele

MARZEC 2019

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
1.03Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 1 - 3 (kaplica szkolna)
1.03Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 4 - 8 (kościół pobrygidkowski)
1.03Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych (kl. 4 - 8)s. Barbara Markiewicz
1.03Noc filmowa
6.03Środa Popielcowa - godz. 8.30 Msza Święta szkolna (kościół parafialny)
6-8.03Rekolekcje wielkopostnes. Urszula Kupczyk
s. M.Anna Gumuła
s. Katarzyna Słowik
s. Monika Orzechowska
9-10.03Rekolekcje dla nauczycieli w "Domu Spotkania" Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy (rozpoczęcie o godz. 9.00)Dyrektor szkoły
14.03Dzień Dyrektorski - Imieniny Siostry Przełożonej i Siostry Dyrektor:Wicedyrektor szkoły
• Godz. 8.15 Eucharystia (kościół parafialny)SU - życzenia
• program artystycznys. Monika Orzechowska
p. Justyna Gieroba
• poczęstunek w klasachWychowawcy klas
Nauczyciele
• wyjście do kinaNauczyciele
21.03Apel okolicznościowy klas 1-3 (godz. 9.50) - Dzień Wiosny (dzień bez mundurka)p. Ewa Łaskarzewska
21.03Apel okolicznościowy klas 4-8 (godz. 7.50) - Dzień Wiosny (dzień bez mundurka)p. Katarzyna Jaworska
26.03Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 - 8 godz. 16.30 - 17.30Nauczyciele
30.03Ogólnopolski Zjazd TutorówNauczyciele Tutorzy
29-31.03Konferencja dyrektorów szkół urszulańskich (Poznań)Dyrektor szkoły

KWIECIEŃ 2019

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
5.04Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 1 - 3 (kaplica szkolna)
5.04Godz. 8.50 Msza święta szkolna dla uczniów kl. 4 - 8 (kościół pobrygidkowski)
...Konferencja dyrektorów szkół katolickich w CzęstochowieDyrektor szkoły
8-12.04Kiermasz świąteczny na potrzeby szkoły (organizacja i przebieg)Nauczyciele świetlicy kl. 1 - 3
9.04Półwywiadówka:Dyrektor szkoły
• 16.00 spotkanie z Wychowawcami klas 1 - 3Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 - 8 (ciąg dalszy po spotkaniu ogólnym)Nauczyciele
• 16.45 spotkanie ogólne dla Rodziców uczniów klas 1 - 8 (w auli)Pedagog/Psycholog
• spotkanie z Wychowawcami klas 4 - 8Wychowawcy klas
• indywidualne spotkania z Nauczycielami klas 4 - 8Nauczyciele
12.04Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych:
• 11.00 - program artystycznyp. Katarzyna Jaworska
p. Jan Kurowiak
• życzenia świąteczneSU
15-17.04Egzamin ósmoklasisty - dni wolne od zajęć (dyżur opiekuńczy)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
18-23.04Wiosenna przerwa świąteczna
24.04Międzynarodowy Dzień Ziemip. Iwona Jagła Izdebska
p. Bożena Szypuła
26.04Apel okolicznościowy - Rocznica Konstytucji 3-Maja klas 1 - 3 (godz. 7.50)p. Katarzyna Wrzos
26.04Apel okolicznościowy - Rocznica Konstytucji 3-Maja klas 4 - 8 (godz. 10.45)p. Justyna Fimiarz

MAJ 2019

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
1.05Święto Pracy – dzień wolny od zajęć
2.05Dni wolne od zajęć dydaktycznych - dyżur opiekuńczy
3.05Święto Konstytucji 3-Maja – dzień wolny od zajęć
.05XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotekp. Małgorzata Szponar
p. Beata Król
s. Kinga Sajkowska
p. Ewa Łaskarzewska
9.05Dyskoteka
12.05Godz. 10.00 Pierwsza Komunia Święta klas trzecich (kościół parafialny)s. Urszula Kupczyk
p. Katarzyna Matuszyk
p. Katarzyna Niedziółka
.05Godz. 8.00 Msza św. szkolna w "białym tygodniu" klas trzecich (kościół parafialny)s. Urszula Kupczyk
14.05Rada pedagogiczna:Dyrektor szkoły
• 16.00 - spotkanie zespołów nauczycieli uczących w jednym oddziale kl. 1 - 3 i kl. 4 - 8Nauczyciele
• 16.30 - WDN Jan Wierzbicki
• sprawy bieżące
19.05Godz. 10.00 Rocznica Pierwszej Komunii Świętej klas czwartych (kościół parafialny)s. Katarzyna Słowik
s. Piotra Janic
16 - 24.05Pielgrzymka klas ósmych do RzymuWychowawcy klas
20 - 24.05Tydzień wycieczek klasowych (dowolna liczba dni w tygodniu)Wychowawcy klas
25.05Piknik Jubileuszowy z okazji 10-lecia Szkoły Podstawowej
Spotkanie Absolwentów
początek godzina 11.00
p. Justyna Gieroba
s. Monika Orzechowska
p. Małgorzata Król
p. Monika Król
p. Marta Muszyńska
p. Joanna Frygrych - Staszczak
28.05Konsultacje dla Rodziców uczniów klas 1 - 8 godz. 16.30 - 18.00Nauczyciele
31.05Szkolny Dzień Dziecka - dzień bez mundurka

CZERWIEC 2019

DATAWYDARZENIEODPOWIEDZIALNI
3-10.06XVI Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytaniaorganizacja
p. Małgorzata Szponar
4.06Godz. 16.30 Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020Dyrektor szkoły
Kierownik świetlicy
Wychowawcy klas I
psycholog szkolny
7.06Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 1 - 3 (kaplica szkolna)
7.06Godz. 8.50 Msza Święta szkolna kl. 4 - 8 (kościół pobrygidkowski)
8.06Szkolna Noc Bibliotekp. Małgorzata Szponar
p. Joanna Frydrych Staszczak
p. Katarzyna Niedziółka
p. Aneta Daruk
s. Piotra Janic
11.06Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 1 - 3 (godz. 16.30)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
12.06Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas 4 - 8 (godz. 16.00)Dyrektor szkoły
Nauczyciele
14.06Pożegnanie uczniów klas 8 ze szkołą (godz. 11.30)p. Marta Muszyńska
s. M.Magdalena Masłoń
17.06Dzień Angielsko - Hiszpańskip. Bożena Szypuła
p. Klaudia Deryło
p. Agnieszka Skraban
p. Urszula Czarska
p. Katarzyna Dłubacz
p. Jan Wierzbicki
18.06Dzień z WychowawcąWychowawcy klas
19.06Dzień Sportup. Albert Król
p. Michał Łuczak
p. Justyna Gieroba
s. Kinga Sajkowska
20.06Uroczystość Bożego Ciała - dzień wolny od zajęć
21.06Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019
• godz. 10.15 wspólna Eucharystia w kościele parafialnym p.w. Nawrócenia św. Pawła
• zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas 1 - 8 (boisko szkolne lub aula)Dyrektor szkoły
• część artystycznap. Małgorzata Król
• spotkanie z Wychowawcami w klasach dla klas 1 - 8 Wychowawcy klas
21.06Rada pedagogiczna plenarna (ok. godz. 13.00)Dyrektor szkoły