Z Bogiem posiadacie wszystko. św. Aniela Merici


KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Plan kół zainteresowań dla klas I - III w roku szkolnym 2016/2017


Plan kół zainteresowań dla klas IV - VI w roku szkolnym 2016/2017


Koło gitarowe

Zajęcia nauki gry na gitarze nie są prowadzone przez profesjonalistę, ale przez samouka - pasjonata. Grupa początkująca zgłębia podstawy gry na gitarze czyli naukę podstawowych chwytów gitarowych, prostych rytmów i łatwych utworów na zasadzie akompaniamentu gitarowego. Są to zajęcia tylko dla wytrwałych, bo na efekty trzeba nieraz czekać bardzo długo.


Klub Podróżnika

Jeśli jesteś ciekawy świata, lubisz podróże, gromadzisz ciekawostki o różnych zakątkach kuli ziemskiej, interesują Cię ludzie i ich zwyczaje oraz kultura, w jakiej żyją – dołącz do Klubu Podróżnika. Tym się zajmujemy. Poznajemy świat, ludzi, przyrodę, tradycje i zwyczaje, uczymy się mówić w danym języku. Oglądamy zdjęcia i filmy, czytamy legendy, szukamy ciekawostek, słuchamy melodii, poznajemy miejsca poprzez najbardziej charakterystyczne zapachy. Zwiedzamy Lublin, czasem wyjeżdżamy nieco dalej. Prowadzimy dzienniki wakacyjnych podróży. Działamy już szósty rok i zapraszamy wszystkich chętnych uczniów – tych młodszych i tych starszych. Do zobaczenia!


Koło historyczne

Pomaga rozwijać zainteresowania uczniów oraz pogłębiać ich wiedzę o przeszłości. Ważnym zagadnieniem jest kształtowanie właściwej postawy Polaka i Europejczyka oraz miłości do własnego regionu i kraju w myśl słów: „Cudze chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie”. Każdy człowiek urodził się i żyje na określonym terytorium, który nazwany jest Ojczyzną i Małą Ojczyzną. Właśnie patriotyzm także lokalny powinien zajmować pierwszoplanową rolę w poznawaniu historii przez młodych ludzi, którzy winni utożsamiać się ze swoimi korzeniami.
Dlatego celem naszych zajęć jest:
• Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu, zainteresowanie jego przeszłością.
• Pogłębianie postaw patriotycznych poprzez poszanowanie tradycji i symboli narodowych.
• Zachęcanie do zbierania pamiątek z przeszłości.
• Rozwijanie myślenia historycznego zwłaszcza do globalnego ujmowania zjawisk politycznych, społecznych, kulturalnych.
• Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych.
• Wykorzystanie wiedzy z różnych dyscyplin w nauce historii.
• Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach historycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.


Co, jak, dlaczego? – czyli mali odkrywcy poznają świat

Dzieci zawsze były ciekawe świata a chęć zadawania pytań: dlaczego?, co?, jak? była ogromna. Dlatego organizowane są te zajęcia, aby mali odkrywcy poznawali świat. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań fizyczno – chemicznych u dzieci, jak również poprzez zabawę kształtowanie postawy badawczej i nabywanie umiejętności wnioskowania, uogólniania oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
Na zajęciach uczniowie uczestniczą w pokazach ciekawych eksperymentów wykonywanych przez nauczyciela, ponadto mają możliwość samodzielnego wykonania eksperymentów fizycznych i doświadczeń chemicznych.


Koło piosenki angielskiej

Koło piosenki angielskiej adresowane jest do uczniów klas pierwszych i drugich i daje możliwość doskonalenia oraz rozwijania umiejętności językowych przy użyciu słowa i ruchu. Głównymi celami zajęć są:
• kształtowanie wrażliwości muzycznej;
• rozwijanie wyobraźni oraz samodzielności językowej;
• umacnianie wiary we własne siły i możliwości językowe;
• przygotowanie do Konkursu Angielskiej Piosenki Dziecięcej „You Can Sing”;
• podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego;
• doskonalenie poprawnej wymowy poznanych słów i zwrotów;
• poznanie tekstów piosenek;
• nauka współdziałania w grupie poprzez wykonywanie utworów muzycznych;
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej;
• kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy uczniów;
• kształtowanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych kultur.


Koło tenisa stołowego

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV – VI. Głównym celem jest popularyzacja tenisa stołowego oraz rozwijanie sprawności fizycznej, szczególnie koordynacji ruchowej, szybkości reakcji, wytrzymałości oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Uczniowie uczęszczający na zajęcia uczą się zasad obowiązujących w grze, sędziowania oraz w miłej atmosferze spędzają czas wolny.Koło origami

Zajęcia z wykorzystaniem osztuki origami:
• myślenie twórcze oraz konstrukcyjne,
• rozwijają wyobraźnię przestrzenną i sytuacyjną,
• ułatwiają zapamiętywanie,
• uczą prostoty, estetyki, dokładności i dyscypliny.
A wszystko to w atmosferze współpracy i dobrej zabawy.
Koło piłki ręcznej

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV – VI. Głównym celem koła jest podniesienie sprawności fizycznej uczniów oraz pogłębienie ich wiedzy na temat piłki ręcznej. Piłka ręczna w znaczący sposób wpływa na kształtowanie cech motorycznych dzieci i młodzieży.
Zadania koła:
• poprawienie zdrowego stylu życia,
• doskonalenie elementów taktycznych i technicznych gry,
• zapoznanie z zasadami gry zespołowej oraz sędziowaniem,
• nauka współpracy w zespole,
• wspólna, dobra zabawa.


Koło artystyczne

Dzieci z natury są kreatywne, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i delikatnie rozwijać. W ramach zajęć koła artystycznego uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań artystycznych – muzycznych, plastycznych i tanecznych. Dużym walorem zajęć jest także to, że uczniowie w ramach edukacji kulturalnej i regionalnej odwiedzają różne ciekawe i atrakcyjne miejsca.
Jeśli lubisz...
poznawać, tworzyć, malować i tańczyć to koło jest dla CIEBIE.


Zajęcia ruchowe z elementami cyrkowymi

Celem zajęć cyrkowych jest rozwijanie zdolności manualnych i ruchowych, pogłębianie wyobraźni twórczej, wykorzystanie form relaksu i koncentracji oraz organizacja czasu wolnego. Innymi słowy łączymy przyjemne z pożytecznym, gdyż zajęcia z żonglerki i manipulacji przedmiotami połączone z zabawą mają doskonały wpływ między innymi na wzrost zdolności koncentracji, samodyscypliny oraz poprawę koordynacji wzrokowo - ruchowej.


Koło przyrodnicze

Celem koła jest uwrażliwianie uczniów na zjawiska przyrodnicze, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla jej piękna, ukazywanie jak różnorodny i ciekawy jest świat, pogłębianie wiedzy na temat powszechnie znanych roślin i zwierząt. Uczniowie rozwijają umiejętność obserwacji zjawisk przyrodniczych, wyciągania wniosków, dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie. Poznają także zagrożenia środowiska przyrodniczego i sposoby jego ochrony.
Zajęcia rozwijają dziecięcą pasję poznawania świata przyrody i dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w przyrodzie. Uczą współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomagają zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.


Koło piłki koszykowej

Zajęcia przeznaczone dla klas IV-VI. Koszykówka należy do gier rozgrywanych w szybkim tempie, przy częstych zmianach rytmu, tempa i kierunku poruszania się. Ponadto każdy z zawodników wykonuje podczas gry dużą ilość podskoków i wyskoków. To wszystko przyczynia się do:
• wzmocnienia układu stawowo-więzadłowego,
• wzmocnienia siły mięśni,
• lepszej koordynacji ruchowej.Koło informatyczne

Celem kola informatycznego jest:
• rozwijanie zainteresowań informatycznych,
• przygotowanie ucznia do posługiwania się komputerem,
• wskazywanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,
• stwarzanie warunków do rozwijania ciekawości poznawczej oraz rozbudzanie motywacji do dalszej edukacji,
• umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

Treści programu koła informatycznego:
• komputer – podstawy pracy z komputerem,
• praktyczne zastosowanie komputera,
• komputer jako źródło wiedzy i rozrywki.


Koło piłki nożnej

Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt z klas IV-VI. Piłka nożna angażuje większość mięśni naszego ciała, rozwija je i kształtuje. Taka aktywność często uważana za zwyczajne "bieganie za piłką po boisku" zdecydowanie poprawia naszą kondycję fizyczną, a co za tym idzie, wydolność organizmu i jego ogólne funkcjonowanie. Uprawianie tego sportu wymaga ogromnej koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej, dzięki czemu jest to świetny sposób na jej sukcesywne poprawianie.Koło plastyczne

Twórczość plastyczna jest bardzo ważna. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu. Uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole. Pomaga w rozwijaniu swoich umiejętności, swobodnego działania, ekspresji twórczej. Pozwala na poznawanie nowych technik i metod. Zajęcia plastyczne doskonalą sprawność manualną ucznia, oraz podnoszą wiarę we własne możliwości.Koło polonistyczne

Koło polonistyczne to przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z języka polskiego. Tutaj poznasz wiele ciekawostek dotyczących Twoich ulubionych pisarzy, a także przygotujesz się do uczestnictwa w rozmaitych konkursach: ortograficznych, językowych, recytatorskich, poetyckich czy pisarskich. Jeżeli pragniesz rozwijać swoje pisarskie pasje to czas i miejsce właśnie dla Ciebie.Taekwondo olimpijskie

Taekwondo jest sportem olimpijskim i sztuką samoobrony za pomocą rąk i nóg. Stosuje się w nim uderzenia, pchnięcia, kopnięcia oraz uniki, zasłony, rzuty i dźwignie. Systematyczny trening taekwondo poprawia ogólną kondycję. Kształtuje nie tylko sprawność fizyczną i gibkość ciała, ale również samokontrolę i samodyscyplinę.

Koło języka angielskiego

Koło języka angielskiego adresowane jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy w zakresie sprawności językowych.
Celem koła języka angielskiego jest:
• rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem angielskim,
• pogłębianie i rozszerzenie wiedzy językowej,
• kształtowanie umiejętności stawiania problemów językowych oraz ich rozwiązywania,
• rozwijanie i kształcenie umiejętności analogicznego myślenia, porównywania i wyciągania wniosków,
• zaznajamiania z możliwościami wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce,
• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych,
• rozszerzanie słownictwa poznawanego na lekcjach języka angielskiego,
• przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach,
• poznawanie świąt, tradycji i kultury krajów anglojęzycznych.


Cuda z papieru

Koło przeznaczone jest dla uczniów, którzy chcieliby sami przekonać się ile cudów można wyczarować z papieru!
Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych oraz twórczej wyobraźni i wrażliwości estetycznej. Na zajęciach stosujemy różne techniki plastyczne: m.in. malowanie, wycinanie, wydzieranie, tworzenie witraży, orgiami, frottage, quilling i wiele i wiele innych.
Jeżeli chcesz obudzić w sobie kreatywność – te zajęcia są dla Ciebie!


Koło języka niemieckiego

Koło przeznaczone jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które rozpoczynają lub kontynuują naukę języka niemieckiego. Nadrzędnym celem zajęć jest uwrażliwienie na język niemiecki, a w szczególności:
• budzenie zaciekawienia językiem niemieckim poprzez osłuchanie dzieci z tym językiem,
• kształcenie podstawowych kompetencji komunikacyjnych,
• motywowanie do nauki języka niemieckiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji,
• pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych,
• wspieranie twórczych działań dzieci w zakresie uczenia się języka.


Gimnastyka mózgu

szachy

Gimnastyka mózgu to zajęcia oparte na metodzie kinezjologii edukacyjnej stworzonej przez Paula E. Dennisona. Ich celem jest pobudzenie do myślenia poprzez wykorzystanie ruchu co w konsekwencji skutkuje lepszą koncentracją na zadaniu. Wpływa pozytywnie na rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny. W praktyce opiera się na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy.
Jak mówi Paul. E. Dennison „ruch jest drzwiami do uczenia się”.


Koło teatralne w języku angielskim

Program koła teatralnego z języka angielskiego adresowany jest do uczniów, którzy przejawiają wrażliwość na piękno literatury, zainteresowanie teatrem i sztuką aktorską, a także chcą doskonalić swoje umiejętności wykorzystania języka angielskiego na scenie. Ponadto, zajęcia dają możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także udoskonalenia swoich umiejętności językowych, szczególnie w zakresie płynności mówienia i poprawności wymowy. Co więcej, uczestnicy koła uczą się tolerancji i otwartości wobec innych kultur, są również przygotowywani do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego i umacniają wiarę we własne możliwości językowe, co zwiększa ich motywację do nauki. W trakcie spotkań uczniowie pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a krótkie inscenizacje i dramy uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności oraz kształtują więzi emocjonalne między członkami zespołu. Program przewiduje przygotowanie inscenizacji oraz spektakli teatralnych i prezentację ich na apelach lub innych wydarzeniach w szkole.


Koło matematyczne

Koło matematyczne jest dla tych wszystkich uczniów, którzy matematykę nie tylko lubią i rozumieją, ale chcą również spędzać z nią czas na wesoło.
Na zajęciach staramy się „twórczo” wykorzystywać te zdolności matematyczne, które już posiadamy. Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności, przygotowywanie do udziału w konkursach i różnego rodzaju zabawy liczbami sprzyjają nie tylko poszerzaniu naszych dotychczasowych zasobów wiedzy matematycznej, ale jednocześnie uczą współpracy i zdrowej rywalizacji.
Podczas lekcji matematyki trudno znaleźć wystarczającą ilość czasu by pokazać uczniom piękno matematyki, różnorodność jej zastosowań, czy stworzyć warunki do samodzielnego pokonywania trudności i osiągnięcia satysfakcji z twórczej i ambitnej pracy. Taką możliwość stwarza koło zainteresowań. Na zajęciach uczniowie mają szansę stosowania różnorodnych metod i form pracy, a materiał pracy jest dostosowywany do zdolności uczniów oraz ich zainteresowań. Uczestnikami koła są z uczniowie zdolni, zainteresowani matematyką, chętni do poszerzania swojej wiedzy.


Koło języka hiszpańskiego

Koło języka hiszpańskiego to wspaniała zabawa, ale także szansa na poznanie kolejnego języka. Zajęcia oparte są przede wszystkich na ćwiczeniach komunikacyjnych takich jak gry i zabawy. Zabawa łączy przyjemne z pożytecznym: pozwala uczniowi na wykorzystanie języka w sposób bezstresowy i stymuluje emocjonalnie, przez co poprawia zapamiętywanie materiału. Zajęcia dają możliwość na odkrywanie Hiszpanii oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych.


Kulturka

Zajęcia poświęcone szeroko pojętej kulturze.
Podczas spotkań poruszamy tematy z zakresu kina i teatru, książek, sztuk plastycznych, muzyki, wielokulturowości czy zabawy. Próbujemy lepiej poznać swoje miasto. Odwiedzamy galerie, muzea i inne miejsca kulturalne.
Po prostu miło spędzamy czas z kulturą!
Szachy

Szachy pomagają lepiej zrozumieć otaczający świat i samego siebie. Uczą obiektywizmu, logicznego myślenia, wyobraźni w planowaniu i rozwiązywaniu problemów, a są to wartości nieocenione, szczególnie ważne w rozwoju intelektualnym młodego człowieka. Szachy kształcą charakter i wolę. W szachach można zwyciężyć jedynie poprzez poznanie swoich błędów i poprzez nieustanną walkę ze swoimi wadami i słabościami. Tak samo jak w życiu.


Schola

Co robimy na scholi?
• Śpiewamy na chwałę Bogu i dla uprzyjemnienia oraz uatrakcyjnienia życia wspólnocie szkolnej!
• Rozwijamy zainteresowania i umiejętności muzyczne.
• Uczymy się pieśni religijnych na wszystkie okresy liturgiczne, śpiewamy piosenki pielgrzymkowe i przygodne.
• Uczymy się świadomie i aktywnie uczestniczyć w czasie Mszy świętej oraz brać udział w nabożeństwach liturgicznych.

Nasze hasło brzmi: KTO ŚPIEWA DWA RAZY SIĘ MODLI!


Koło Przyjaciół Biblioteki

Koło Przyjaciół Biblioteki to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności.
Dzięki pracy w kole uczniowie poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece, nabywają praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej, kształtują w sobie takie cechy charakteru jak: poczucie obowiązku, systematyczność, dokładność pracy, poszanowanie mienia bibliotecznego, umiejętność pracy w zespole. Mają możliwość ujawnienia i rozwijania różnych zdolności: plastycznych, pisarskich, organizacyjnych, aktorskich. Poprzez uczestnictwo w zajęciach rozwijają i pogłębiają zainteresowania czytelnicze, aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym biblioteki i szkoły.


Zespół wokalny

Uczniowie naszej Szkoły mogą przyjemnie spędzić wolny czas uczestnicząc w zajęciach koła wokalno – instrumentalnego. Podczas spotkań muzycznych realizowane są zadania mające na celu rozwijanie potrzeby aktywnego muzykowania w formie:
• gry na instrumentach,
• zabaw ruchowych i improwizacyjnych,
• kształcenia pozytywnych motywacji do wykonywania muzyki.Koło kreatywno-artystyczne

Koło kreatywno-artystyczne to sposób na pobudzenie kreatywności dziecka. Wpływa korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka - rozwija umiejętności manualne, pomaga rozwijać zainteresowania, kształtuje niebanalne spojrzenie na własną twórczość dziecka. Dodatkowo przez wykorzystanie różnorodnych technik i materiałów nasi artyści mogą decydować, jaki sposób ekspresji twórczej w danym momencie najbardziej im odpowiada. Żółw 3D? Drzewo z nasion dyni? Chmury z bawełnianych wacików? Czemu nie! Małych artystów ogranicza tylko wyobraźnia! Koło przeznaczone jest dla wszystkich uczniów, a nie jedynie dla tych wybitnie uzdolnionych w sferze plastycznej dzieci.


Igłą i nitką

Raz w tygodniu wszyscy chętni, niezależnie od umiejętności, mogą uszyć coś dla siebie lub dla swoich bliskich. Szyjemy różności: raz zwierzęta, raz warzywa, a innym razem świąteczne ozdoby choinkowe oraz domowe. To co szyjemy zależy od pory roku i zapotrzebowania dzieci. Pracujemy indywidualnie i każdy może uszyć to, co w danej chwili jest mu niezbędne albo o czym marzy.

Uczymy się jak nawlec igłę, zrobić supeł na nitce, przyszyć guzik, wyszyć oko, nos i usta dla naszych maskot. Zgłębiam tajni szycia maskotek, w związku z tym tworzymy papierowe formy zabawek, wycinamy je, dorysowujemy na materiałach, zszywamy, wypychamy i wykonujemy wiele innych czynności niezbędnych do tego, aby powstały wymarzone zabawki.


Koło misyjne

Włączamy się w działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które tworzą „mali misjonarze” całego świata poprzez modlitwę, entuzjazm i konkretne zaangażowanie. Poznajemy kraje misyjne, pracę misjonarzy oraz problemy, z jakimi borykają się rówieśnicy na różnych kontynentach. W naszej szkole bije prawie sto serc, które modlitwą i ofiarą chcą towarzyszyć najbardziej potrzebującym. Troszczymy się o to, aby raz rozpalony ogień miłości do misji obejmował coraz większa liczbę dzieci i dorosłych.

Systematyczna formacja misyjna dokonuje się poprzez:
• codzienną modlitwę za rówieśników w krajach misyjnych i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą Dobrą Nowinę,
• realizację programu podczas cotygodniowych spotkań,
• przygotowywanie obchodów z okazji Tygodnia Misyjnego, Misyjnego Dnia Dzieci, Kolędników Misyjnych,
• przygotowanie nabożeństw, apeli misyjnych,
• lekturę czasopisma „Świat Misyjny”,
• uczestnictwo w specjalnych spotkaniach z misjonarzami, w wycieczkach i kongresach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
• podejmowanie różnorodnych akcji misyjnych, kiermasz mających na celu konkretną pomoc,
• przeznaczenie co miesiąc drobnych oszczędności dla dzieci z krajów misyjnych,
• korespondencję z misjonarkami,
• adopcję dzieci z Afryki.


Koło teatralne

Głównym celem koła teatralnego jest wspomaganie uczniów w rozwoju artystycznych zdolności i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa. Zajęcia mają uwrażliwić uczniów na sztukę, zapoznać ich z wybranymi dziełami, twórcami teatru, z podstawowymi zagadnieniami z nim związanymi.

Poza tym uczestnicy koła pracują nad poprawą emisją głosu, wyrazistością mowy. Zapoznają się z procesem twórczym nad spektaklem, rozwijają zdolności recytatorskie, koordynację wzrokowo- słuchowo- motoryczną i umiejętności muzyczne.

Uczniowie uczą się zdobywać umiejętności improwizacyjne i naśladowcze, w czym pomoże im doskonalenie mimiki, ekspresji i plastyki ciała. Ponad to rozbudzają wyobraźnię scenograficzną, umiejętności plastyczne i techniczne. Przez cały czas trwania koła nasza grupa integrje się, rozwija umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole. Młodzi teatromani uczą się pielęgnować w sobie pozytywne cechy, jak tolerancja, otwartość, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i kształtowanie postawy odpowiedzialności. Poznają lubelskie teatry, ich działalności i historię.


Planszomania

Planszomania to propozycja koła dla uczniów klas II - III oraz klas IV - V. Zapraszamy miłośników gier planszowych, kościanych, karcianych, słownych oraz liczbowych. Gry dają możliwość rozwijania wyobraźni, spostrzegawczości, refleksu, logicznego myślenia, płynności słownej, poszerzają zasób słownictwa, uczą współdziałania oraz przestrzegania zasad. Pozwalają również zmierzyć się z emocjami towarzyszącymi wygranej oraz... przegranej. A przede wszystkim dają sposobność do miłego spędzania czasu w gronie rówieśników.


Trening twórczego myślenia

Trening twórczego myślenia to propozycja koła skierowana do uczniów klas pierwszych. Jego celem jest rozwijanie w dzieciach kreatywności, twórczego, odbiegającego od schematu spojrzenia na różne zadania. Podczas zajęć uczymy się, że każdy ma prawo do swojego zdania i pomysłu, a jeden problem może mieć więcej niż jedno dobre rozwiązanie. Jednocześnie staramy się nie zapominać o tym, że są sytuacje, w których wszystkich obowiązują te same zasady i obowiązki.