Nie troszczcie się o żadną z waszych doczesnych potrzeb, albowiem Bóg sam je zna, może i chce je zaspokoić, gdyż niczego innego nie pragnie jak tylko waszego dobra i waszej radości. św. Aniela Merici


NAUCZYCIELE


ROK SZKOLNY 2018/2019

LP.NAUCZYCIELPRZEDMIOT
1.s. Estera Grzegorekdyrektor
2.s. Maria Anna Gumuławicedyrektor, nauczyciel religii w kl. VIII, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
3.p. Agnieszka Berezap.o. kierownika i nauczyciel świetlicy kl. I-III, tutor
4.p. Urszula Czarskanauczyciel języka hiszpańskiego
5.p. Aneta Darukgimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
6.p. Mateusz Dąbrowskinauczyciel języka polskiego w kl. IVb, VIb, VII, tutor
7.p. Klaudia Deryłonauczyciel języka angielskiego w kl. IV, V, VIa, tutor
8.p. Katarzyna Dłubacznauczyciel języka angielskiego w kl. I, II, Vb, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
9.p. Justyna Fimiarznauczyciel matematyki w kl. IV, V, wychowawca kl. Vb
10.p. Joanna Frydrych-Staszczaknauczyciel plastyki kl. IV-VII, nauczyciel bibliotekarz
11.p. Justyna Gierobanauczyciel wychowania fizycznego w kl. II, IV, VII dz., VIII dz., wychowawca kl. 4b
12.p. Iwona Jagła - Izdebskanauczyciel chemii i fizyki w kl. VII, VIII, tutor
13.s. Piotra Janicnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w kl. Ib, wychowawca kl. Ib, tutor
14.p. Katarzyna Jaworskanauczyciel biologii w kl. VII, VIII, nauczyciel przyrody w kl. IVa, wychowawca kl. IVa, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
15.p. Anna Kapica - Świstaknauczyciel muzyki w kl. IV-VII
16.p. Anna Karapsycholog, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, tutor
17.p. Dominik Kosioreknauczyciel wychowania do życia w rodzinie kl. IV-VIII
18.p. Elżbieta Kołodziejczyknauczyciel świetlicy kl. I-III
19.p. Albert Królnauczyciel techniki w kl. IV-VI, nauczyciel wychowania fizycznego w kl. III, V, VIII
20.p. Beata Królnauczyciel świetlicy kl. I-III, tutor
21.p. Małgorzata Królnauczyciel wspomagający w kl. IIIa, VIIa, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. VIIa, tutor
22.p. Monika Królnauczyciel matematyki w kl. VIa, VIII, wychowawca kl. VIa
23.s. Urszula Kupczyknauczyciel religii w kl. I-III
24.p. Jan Kurowiaknauczyciel historii w kl. IV-VIII
25.p. Ewa Łaskarzewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. IIa, wychowawca kl. IIa, tutor
26.p. Michał Łuczaknauczyciel wychowania fizycznego w kl. I, VI, VII, wychowawca kl. VIIb
27.s. Maria Magdalena Masłońnauczyciel języka polskiego w kl. VIa, VIII, wychowawca kl. VIIIa
28.p. Edyta Matejekpedagog
29.s. Barbara Markiewicznauczyciel wiedzy o społeczeństwie w kl. VIII, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
30.p. Katarzyna Matuszyknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
31.p. Monika Melanowicznauczyciel doradztwa zawodowego, kl. VII, VIII
32.p. Marta Muszyńskanauczyciel przyrody w kl. IVb, VI, nauczyciel geografii w kl. V, VII, VIII, wychowawca kl. VIIIb, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI, tutor
33.p. Katarzyna Niedziółkanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb
34.s. Monika Orzechowskanauczyciel matematyki w kl. VIb, VII, wychowawca kl. VIb, tutor
35.p. Andrzej Paździornauczyciel informatyki w kl. II-VIII
36.p. Katarzyna Podkowanauczyciel języka polskiego w kl. IVa, V, wychowawca kl. Va, tutor
37.s. Kinga Sajkowskanauczyciel świetlicy kl. I–III, tutor
38.p. Agnieszka Semeniuknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w kl. IIb, wychowawca kl. IIb
40.s. Katarzyna Słowiknauczyciel religii w kl. IV-VII, nauczyciel świetlicy kl. IV-VI
41.p. Anna Surmacznauczyciel świetlicy kl. I-III, tutor
42.p. Małgorzata Szponarnauczyciel bibliotekarz
39.p. Agnieszka Szymczaknauczyciel języka angielskiego kl. III, IV, Va
43.p. Bożena Szypułanauczyciel języka angielskiego kl. VIb, VII, VIII
44.p. Jan Wierzbickinauczyciel języka angielskiego kl. VI-VIII
45.p. Katarzyna Wrzosnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w kl. Ia, wychowawca kl. Ia, tutor

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016