Nie troszczcie się o żadną z waszych doczesnych potrzeb, albowiem Bóg sam je zna, może i chce je zaspokoić, gdyż niczego innego nie pragnie jak tylko waszego dobra i waszej radości. św. Aniela Merici


NAUCZYCIELE


ROK SZKOLNY 2015/2016

LP.NAUCZYCIELPRZEDMIOT
1.s. Estera Grzegorekdyrektor
2.s. Irena Bobkowskawicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIb
3.p. Ewelina Bartniknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ia
4.p. Agnieszka Berezap.o. kierownika i nauczyciel świetlicy kl. I - III
5.s. Halina Bobkowskanauczyciel religii w kl. IV, wychowawca kl. IVa
6.p. Mateusz Dąbrowskinauczyciel języka polskiego w kl. IV, VIa
7.p. Joanna Frydrych-Staszczaknauczyciel plastyki i świetlicy kl. I - III
8.p. Donata Garbalanauczyciel historii i świetlicy kl. IV - VI
9.s. Piotra Janicnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ib
10.p. Anna Kapicanauczyciel muzyki
11.p. Anna Karapsycholog
12.p. Barbara Kopernauczyciel języka angielskiego IV - VI, nauczyciel WDŻ w kl. V, VI
13.p. Albert Królnauczyciel techniki i wychowania fizycznego w kl. II, III, V
14.p. Małgorzata Królpomoc nauczyciela w kl. IVa
15.p. Monika Królnauczyciel matematyki w kl. V, VIb, wychowawca kl. VIb
16.s. Christofora Kubasnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
17.s. Urszula Kupczyknauczyciel religii w kl. I, II, III, V
18.p. Michał Łuczaknauczyciel wychowania fizycznego w kl. I, IV, VI, wychowawca kl. IVb
19.p. Ewa Łaskarzewskanauczyciel świetlicy kl. I - III
20.s. Maria Magdalena Masłońnauczyciel języka polskiego w kl. V, VIb, wychowawca kl. Va
21.p. Marta Muszyńskanauczyciel przyrody, wychowawca kl. Vb
22.s. Monika Orzechowskanauczyciel matematyki w kl. IV, VIa, wychowawca kl. VIa
23.p. Ewelina Pastuszaknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb
24.p. Andrzej Paździornauczyciel informatyki
25.s. Kinga Sajkowskanauczyciel religii w kl. VI i świetlicy kl. I - III
26.p. Agnieszka Skrabannauczyciel języka angielskiego kl. I, II, III
27.p. Małgorzata Szponarbibliotekarz
28.p. Olga Tołwińskapedagog
29.p. Agnieszka Włoseknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIa
30.p. Justyna Wójcik - Siatkanauczyciel języka angielskiego IV - VI