Nie troszczcie się o żadną z waszych doczesnych potrzeb, albowiem Bóg sam je zna, może i chce je zaspokoić, gdyż niczego innego nie pragnie jak tylko waszego dobra i waszej radości. św. Aniela Merici


NAUCZYCIELE


ROK SZKOLNY 2016/2017

LP.NAUCZYCIELPRZEDMIOT
1.s. Estera Grzegorekdyrektor
2.s. Irena Bobkowskawicedyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb
3.p. Agnieszka Berezap.o. kierownika świetlicy, nauczyciel świetlicy kl. I - III
4.s. Halina Bobkowskanauczyciel religii w kl. V, wychowawca kl. Va
5.p. Mateusz Dąbrowskinauczyciel języka polskiego w kl. IVb, V
6.p. Klaudia Deryłonauczyciel języka angielskiego IV - VI
7.p. Olga Doleckapedagog
8.p. Joanna Frydrych-Staszczaknauczyciel plastyki, nauczyciel świetlicy kl. I – III
9.p. Donata Garbalanauczyciel historii, nauczyciel świetlicy kl. IV - VI
10.s. Piotra Janicnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIb
11.p. Anna Karapsycholog
12.p. Albert Królnauczyciel techniki i wychowania fizycznego w kl. I, III, VI
13.p. Beata Królnauczyciel świetlicy kl. I - III
14.p. Małgorzata Królnauczyciel wspomagający w kl. Va
15.p. Monika Królnauczyciel matematyki w kl. IVa, VI, wychowawca kl. IVa
16.s. Christofora Kubasnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ib
17.s. Urszula Kupczyknauczyciel religii w kl. I, II, III, IV, VI
18.p. Ewa Łaskarzewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa
19.p. Michał Łuczaknauczyciel wychowania fizycznego w kl. II, IV, V, wychowawca kl. Vb
20.s. Maria Magdalena Masłońnauczyciel języka polskiego w kl. IVa, VI, wychowawca kl. VIa
21.p. Marta Muszyńskanauczyciel przyrody, wychowawca kl. VIb
22.s. Monika Orzechowskanauczyciel matematyki w kl. IVb, V, wychowawca kl. IVb
23.p. Ewelina Pastuszaknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. Ia
24.p. Andrzej Paździornauczyciel informatyki
25.s. Kinga Sajkowskanauczyciel świetlicy kl. I – III, dyżur w świetlicy kl. IV - VI
26.p. Agnieszka Skrabannauczyciel języka angielskiego kl. I - III
27.p. Anna Surmacznauczyciel świetlicy kl. I - III
28.p. Małgorzata Szponarbibliotekarz
29.p. Małgorzata Świecanauczyciel muzyki
30.p. Jan Wierzbickinauczyciel języka angielskiego kl. IV - VI
31.p. Katarzyna Wrzosnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIa