Nie troszczcie się o żadną z waszych doczesnych potrzeb, albowiem Bóg sam je zna, może i chce je zaspokoić, gdyż niczego innego nie pragnie jak tylko waszego dobra i waszej radości. św. Aniela Merici


NAUCZYCIELE


ROK SZKOLNY 2017/2018

LP.NAUCZYCIELPRZEDMIOT
1.s. Estera Grzegorekdyrektor
2.s. Maria Anna Gumuławicedyrektor, nauczyciel religii w kl. V, VII
3.p. Agnieszka Berezap.o. kierownika i nauczyciel świetlicy kl. I - III
4.s. Halina Bobkowskanauczyciel religii w kl. VI, wychowawca kl. VIa
5.s. Irena Bobkowskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w kl. Ib, wychowawca kl. Ib
6.p. Urszula Czarskanauczyciel języka hiszpańskiego
7.p. Mateusz Dąbrowskinauczyciel języka polskiego w kl. Vb, VI
8.p. Klaudia Deryłonauczyciel języka angielskiego w kl. V - VII
9.p. Katarzyna Dłubacznauczyciel języka angielskiego w kl. I, IV
10.p. Olga Doleckapedagog
11.p. Justyna Fimiarznauczyciel matematyki w kl. IV, p.o. wychowawca kl. IVb, nauczyciel świetlicy kl. I - III
12.p. Joanna Frydrych-Staszczaknauczyciel plastyki, nauczyciel świetlicy kl. I – III
13.p. Justyna Gierobanauczyciel wychowania fizycznego w kl. I - III, VII dz.
14.p. Dawid Guteknauczyciel historii, nauczyciel świetlicy kl. IV - VII
15.p. Iwona Jagła - Izdebskanauczyciel chemii i fizyki
16.s. Piotra Janicnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIb
17.p. Katarzyna Jaworskanauczyciel biologii
18.p. Anna Kapica - Świstaknauczyciel muzyki
19.p. Anna Karapsycholog
20.p. Dominik Kosioreknauczyciel wychowania do życia w rodzinie kl. IV - VII
21.p. Albert Królnauczyciel techniki i wychowania fizycznego w kl. IV, VII
22.p. Beata Królnauczyciel świetlicy kl. I - III
23.p. Małgorzata Królnauczyciel wspomagający w kl. IIa, VIa, zajęcia rewalidacyjne
24.p. Monika Królnauczyciel matematyki w kl. Va, VII, wychowawca kl. Va
25.s. Urszula Kupczyknauczyciel religii w kl. I - IV
26.p. Ewa Łaskarzewskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki w kl. Ia, wychowawca kl. Ia
27.p. Michał Łuczaknauczyciel wychowania fizycznego w kl. V, VI, wychowawca kl. VIb
28.s. Maria Magdalena Masłońnauczyciel języka polskiego w kl. Va, VII, wychowawca kl. VIIa
29.p. Katarzyna Matuszyknauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIa
30.p. Monika Melanowicznauczyciel doradztwa zawodowego, kl. VII
31.p. Marta Muszyńskanauczyciel przyrody i geografii, wychowawca kl. VIIb
32.s. Monika Orzechowskanauczyciel matematyki w kl. Vb, VI, wychowawca kl. Vb
33.p. Andrzej Paździornauczyciel informatyki w kl. II - VII
34.p. Katarzyna Podkowanauczyciel języka polskiego w kl. IV, wychowawca kl. IVa, nauczyciel świetlicy kl. IV - VII
35.p. Sylwia Radomskanauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIb
36.s. Kinga Sajkowskanauczyciel świetlicy kl. I – III
37.p. Agnieszka Skrabannauczyciel języka angielskiego kl. II - IV
38.p. Anna Surmacznauczyciel świetlicy kl. I - III
39.p. Małgorzata Szponarnauczyciel bibliotekarz
40.p. Jan Wierzbickinauczyciel języka angielskiego kl. V - VII
41.p. Katarzyna Wrzosnauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIa