Zawsze i we wszystkim działajcie po zasięgnięciu dobrej rady i z dojrzałością sądu. św. Aniela Merici


Plan lekcjiPlan lekcji na rok szkolny 2018/2019


Plan zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
dla uczniów klas IV-VIII znajduje się w planie lekcji dla poszczególnych klas.

Plan zajęć pozalekcyjnych dla klas I - III w roku szkolnym 2018/2019


Plan zajęć pozalekcyjnych dla klas IV - VIII w roku szkolnym 2018/2019