Zawsze i we wszystkim działajcie po zasięgnięciu dobrej rady i z dojrzałością sądu. św. Aniela Merici


Plan lekcjiPlan lekcji na rok szkolny 2016/2017
Plan kół zainteresowań dla klas I - III w roku szkolnym 2016/2017


Plan kół zainteresowań dla klas IV - VI w roku szkolnym 2016/2017


Plan zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki
dla uczniów klas 4-6 znajduje się w planie lekcji dla poszczególnych klas.