Niech każdy czyn i słowa wasze będą uczciwe i grzeczne. św. Aniela Merici


Świetlica

ROK SZKOLNY 2017/2018

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2015/2016

swietlica

Godziny pracy

świetlica klas 1-3

Dzieci z klas młodszych mogą przebywać w świetlicy szkolnej od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 700 do 740 oraz po zajęciach lekcyjnych do 1700.świetlica klas 4-6

Uczniowie z klas starszych mogą korzystać ze świetlicy szkolnej we wszystkie dni tygodnia po lekcjach do godziny do 1530.czytelnia

Uczniowie z klas 4-8 mogą korzystać z czytelni we wszystkie dni tygodnia po lekcjach do godziny 1600.Dokumenty do pobrania
/dotyczą świetlicy klas 1-3/

Zasady, które przestrzega każdy "Świetliczak" /KODEKS ŚWIETLICY KLAS 1-3/:

1. Do świetlicy przychodzimy po zakończonych lekcjach. Przewodniczący klasy lub jego zastępca zgłaszają nauczycielowi świetlicy nazwiska osób nieobecnych.
2. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
3. Używamy zwrotów grzecznościowych, jesteśmy kulturalni i pomagamy sobie nawzajem.
4. Słuchamy poleceń i próśb nauczyciela.
5. Chętnie uczestniczymy w zajęciach oraz pracach porządkowych.
6. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy:
• szanujemy przybory, gry planszowe, zabawki oraz inne pomoce świetlicowe,
• odkładamy rzeczy na swoje miejsce.
7. Zachowujemy ciszę podczas zajęć (szczególnie w czasie przeznaczonym na naukę).
8. Nie bierzemy cudzych rzeczy bez pytania.
9. Nie przynosimy telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
10. Posiłki spożywamy zawsze przy stolikach, a jedzenia nie wyrzucamy.
11. Świetlicę opuszczamy jedynie za zgodą nauczyciela.

Przestrzegając regulaminu świetlicy sprawiam, że jest miło mnie i innym.
Co ciekawego w świetlicy działo się…

kliknij, aby powiększyć

Wrzesień 2018

Wrzesień minął w świetlicy bardzo szybko, może dlatego, że był miesiącem intensywnym i energicznym dla wszystkich. Nowi koledzy i koleżanki, nowe koła zainteresowań, ale i nowe zajęcia w świetlicy. W tym roku szkolnym uczniów przywitał zmieniony plan zajęć świetlicowych. Każdy dzień jest inny i tak: poniedziałki to Dni Pasji, wtorki to spotkania z książką, środy są dniami wolnymi od zajęć tematycznych, ale są to też Dni Eksperta, kiedy chętni uczniowie mogą prowadzić zajęcia na interesujący ich temat.
W czwartki spotykamy się na zajęciach wychowawczych, podczas których będziemy szczególnie skupiać się na tym, jak rozwiązywać konflikty rówieśnicze bez przemocy.
Piątki są Dniami bajkowo- filmowymi, cieszącymi się nieustającą popularnością.
Oczywiście w naszej świetlicy nie brakuje też wyjść na powietrze, tak bardzo potrzebnych do rozwijania nie tylko sprawności fizycznej, koordynacji, ale i poprawy koncentracji uwagi i myślenia. "Ruch zakotwicza myśl", więc korzystamy z każdej możliwości, aby go zaznać.
We wrześniu rozpoczęły się też cykliczne wizyty gości ze Stowarzyszenia "Terraz Senioras" wraz z Czupiradełkiem, tytułowym bohaterem spektakli pt."Czupiaredłko dla Niepodległej". Tematyka przedstawień dotyczy ważnych wątków, związanych z naszą Ojczyzną, która w tym roku obchodzi 100- lecie Odzyskania Niepodległości.
Przed nami październik, zapowiadający się równie ciekawie.